LEVERING EN MONTAGE


Wij kunnen voor u de levering verzorgen van de benodigde materialen en bevestigingsmiddelen t.b.v. montage in eigen beheer. Bijvoorbeeld metalen damwandprofielen t.b.v. dak en wand, sandwichpanelen t.b.v. dak en wand, polycarbonaat lichtstraten, zetwerk en afwerkstukken, aluminium getrokken goten, isolatiemateriaal en bevestigingsmiddelen. Wij kunnen voor u de montage verzorgen van nieuwbouwprojecten, renovaties, reparaties van schades, gevelverfraaiing of vervangen van beplating.