OPWAARDERING ISOLATIEWAARDE (RC-WAARDE)


Gebouwen aanpassen aan de huidige eisen m.b.t. isolatienormen volgens bouwbesluit of gewoonweg de oude isolatiewaarde ophogen door aanbrengen van dikkere isolatie of een andere opbouw van de wanden.